Kattesand & Kattegrus

OLIVERS kattegrus OLIVERS CAT SAND består af bentonit, som er en naturlig lerart, der er tørret og granuleret i fine korn. Kattegrus, der er lavet af betonit, suger bedst og reducerer også lugtener mærkbart, da denne type af kattegrus indkapsler de organiske lugte. OLIVERS kattesand er 100% naturproduktet og er ikke forarbejdet. Der kan derfor fra sending til sending forekomme ændringer i kvaliteten, som med alle råvarer der hentes fra undergrunden. OLIVERS tilstræber altid at levere den bedste mulige kvalitet og tager altid din bestilling retur, hvis du ikke er 100 % tilfreds.

Når du bruger OLIVERS CAT SAND, som klumper hurtigt, er det ganske nemt og effektivt at fjerne din kats efterladenskaber. Husk at fylde et ordentlig lag af kattegrus i din kattebakke, så din kats urin ikke løber ned i bunden og klistrer til bakken i stedet for at blive absorberet undervejs til en fritliggende klump, der er lige til at fjerne.  

Katte kræver renlighed

Katte er meget renlige dyr. Ingen andre husdyr dækker deres efterladenskaber til, når de har besørget, og vasker sig grundigt efterfølgende. Katte, som har adgang til at gå ud i naturen, foretrækker som regel at besørge udenfor. Og helst på steder, hvor der ikke tidligere har været andre katte. Hvis det er muligt, vil katten foretrække at afsætte urin og afføring på to forskellige steder og efterfølgende dække dens efterladenskaber til. 

Det samme gør sig gældende for indekatten og katten, der bor i et hjem uden kattelem og derfor ikke har mulighed for at komme ud efter behov. Katte benytter gerne kattebakke så længe, den er ren, står rigtig, har ordentlig med kattegrus m.m. Det er også vigtigt, at der minimum er én kattebakke pr kat. Hvis man har flere katte, skal hver enkelt kat således have sin egen bakke samt gerne en ekstra. Det vil sige, at hvis man har 2 katte, skal de have 3 kattebakker til rådighed tilsammen. 

En kattebakke er uundværlig for katteelskere

Kattebakken skal gerne være en del længere end din kat og dyb nok til at rumme 4-5 cm grus. Hvis du har en killing, kan du med fordel købe en killingebakke, hvor kanterne er lavere end på en normal kattebakke. Kattebakken skal stå, så der er fri adgang for katten og så katten kan gå på kattebakke i ro og fred. Kattebakken må helst heller ikke stå i nærheden af kattens vand- og madskål. 

Det er, som tidligere nævnt, vigtig at holde bakken ren, så katten har lyst til at bruge den. Det er derfor vigtigt at fjerne klumper og afføring flere gange dagligt og tømme bakken ca. en gang om ugen. Når bakken tømmes skal den vaskes og desinficeres inden der kommes nyt kattegrus i igen. 

Kattegrus er også vigtigt for den renlige kat. Hold dig fra det parfumeret kattegrus og benyt heller kattegrus af rigtig god kvalitet, der ikke støver og som er godt for katten at skrabe i. Det er vigtigt at bruge kattegrus, som klumper, når det kommer i kontakt med kattens urin og afføring og som støver så lidt som muligt. På denne måde er det let at fjerne klumper af urin og afføring og holde en høj hygiejne.

Fördelen med OLIVER’S CAT SAND är att den snabbt binder vätska och bildar klumpar, vilket gör det väldigt enkelt och effektivt att ta bort kattens spillning. Se till att kattlådan alltid är välfylld med OLIVER’S CAT SAND så att kattens urin inte hinner sippra ner till botten av lådan vilket kan leda till svårigheter vid rensning. Är lådan välfylld så hinner urinet bli till en klump som är enkel att plocka ut vid rensning.    

Katter kräver renlighet

Katter är extremt renliga djur. Inget annat husdjur täcker över sin spillning när de har gjort sina behov och tvättar sig rena efteråt. Katter som har möjlighet att gå ut i naturen föredrar oftast att göra sina behov utomhus, och helst på platser där andra katter har varit på.

Om möjligt så föredrar katter att urinera på ett ställe och bajsa på ett annat och sedan täcka över sin spillning. Samma sak gäller innekatter och katter som bor i hus utan en kattlucka och därför inte kan komma ut när de ska göra sina behov.

Katter gillar att gå på kattlådan, så länge den verkligen är ren och är ordentligt fylld med kattsand. Det är viktigt att ha en kattlåda per katt, om du har flera katter så ska varje katt ha en egen kattlåda och helst en extra. Det betyder allstå att om du har två katter så bör du ha 3 kattlådor tillgängliga.

En riktigt bra kattlåda är ett måste för all kattälskare

En bra kattlåda ska vara mycket större än din katt och tillräckligt djupt att rymma 4-5 cm kattsand. Om du har en kattunge eller planerar att skaffa en så bör du köpa en kattlåda där kanterna är lite lägre än på en vanlig låda. Kattlådan ska vara placerad så att katten alltid ha fri tillgång till den och kan gå i lugn och ro. Kattlådan ska helst inte stå i närheten av kattens vatten- och matskålar.

Som vi tidigare har nämnt så är det mycket viktigt att hålla kattlådan ren så att katten gillar att använda den. Släng gärna alla synliga avförings och urinklumpar flera gånger om dagen och rensa lådan ordentligt minst en gång per dygn. Vid ordentlig rensning töm lådan helt på kattströ, tvätta ur den och desinficera innan du fyller på den med kattströ igen.  

Kattströ är viktigt för den renliga katten. Undvik gärna all parfymerad kattsand och använd i stället kattsand av hög kvalitet som inte dammar för mycket och som är bra för katten att krafsa i. Det är viktigt att använda kattsand som är klumpbildande och som inte dammar för mycket, på det sättet blir det enklare att städa kattlådan och att upprätthålla en god hygien.